Autoři těchto stránek jsou ve většině členové teamu REBEL
 

............................................Litoměřice...........................................

 

Pravidla Airsoftu

 1. Není omezen počet členů a hráčů
  2. Hráči se nesmí urážet a kazit si navzájem hru
  3. Za porušení zákona nese odpovědnost ten kdo ho porušil
  4. Nesmí být ohrožen život ani zdraví lidí a zvířat, nesmí být ničena příroda

5. Před policií schovejte zbraně a pokud možno i výstroj, hrozí střet se zákonem a záměna zbraní za originály.

6.Veškerá výstroj a výzbroj musí být před hraním zkontrolována a schválena

7.Hráč je zasažen trefí-li ho někdo do jeho těla, výzbroje nebo výstroje

8.Není dovolen fyzický kontakt s nepřítelem

9.Komunikace mezi jednotkami je věcí jednotek samých a není nijak omezena

10. Vybavení ochrannými pomůckami ( brýle, mřížka, plynová maska) je povinné. Jejich nepoužívání je na vlastní riziko. Za případná zranění takto vzniklá nese zodpovědnost sám postižený, nikoliv protivník, který jej zasáhl. Střelba na hráče v bojové zóně je povolena i pokud nemají výše uvedené ochranné prostředky. Zásah do brýlí či masky je platný.

11.Zásah odraženou kuličkou není platný

12.Zásah omylem vystřelenou kuličkou je platný (friendly fire).

13.Střelba (ale i míření zbraní) na nezúčastněné civilisty v bojové zóně je přísně zakázána. Střelba na "mrtvého" bojovníka je zakázána. Jakýkoliv civilista operující s jednotkou se účastní akce na vlastní nebezpečí a střelba na něj je povolena. Je povinen se držet pravidel pro boj jako všichni ostatní

14.Brýle jsou nutností. Člen nemající patřičné brýle nebude puštěn do hry a hra nezačne, dokud neopustí bojový prostor. Pokud se i pres to vrátí nebo i po několika upozornění oblast neopustí, zodpovídá za své zdraví. Ten kdo ho zasáhne a poraní ho, nenese zodpovědnost. Při právních přích je možno odvolat se na to, že každý člen při vstupu do klubu automaticky souhlasí s podmínkou, že hraje na VLASTNÍ nebezpečí.

15. Mrtví: Každý, zasažený projektilem, se dobrovolně přizná! (Hráč nedodržující Fair-play bude vyloučen.) "Úmrtí" se provede tím, že mrtvola křikne "mám!", "mrtvej", "chyt sem to" atd. V tom okamžiku zvedá ruce i zbraň nad hlavu a sundá si pokrývku hlavy (brýle si nechá), čímž je označen za mrtvého. Co nejrychleji se přesune na předem stanovené pohřebiště nebo zůstane na místě a podle stylu hry počká na konec kola a nebo čeká předem určenou dobu, po které se vrací do akce. Je zakázáno se déle zdržovat mezi živími nebo s nimi mluvit.

 

obecná, ostatní pravidla

 1. Kdo je zasažen či jinak označen za mrtvého odchází se zdviženou zbraní na smluvené místo.
 2.  Zasažený nesmí zasahovat do průběhu akce, smí pouze oznámit svou smrt
 3.  Zásah do zbraně není platný
 4. Zásah odraženou kuličkou není platný
 5. Zásah omylem vystřelenou kuličkou je platný (friendly fire).